OFERTA SZKOLENIOWA     TERMINARZ     CENNIK

Zapisy

Zapisu na odpowiedni kurs można dokonać na poniższe sposoby:

Preferowane e-mailowo

cst.gmdss@wn.umg.edu.pl

Telefonicznie

+48 58 5586 169 - Sekretariat

Osobiście

Uniwersytet Morski
Wydział Nawigacyjny
Centrum Szkoleniowo-Treningowe
Studium GMDSS
Al. Jana Pawa II 3
81-345 Gdynia
Wejście gł. do budynku Pływalni przy WN, I piętro, pokój N-135

Kurs GOC / Refreshment GOC:
Osoby, które nie zdążyły wcześniej zarezerwować miejsca w grupie szkoleniowej, mogą spróbować dołączyć w trakcie rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia kursu (o ile będą wolne miejsca).

Uwaga:
Dla osób zamiejscowych możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim lub Hostelu:

Pokoje gościnne w Domach Studenckich Uniwersytetu Morskiego

Hostel "Mały Żagiel"

mouseover