TERMINARZ     CENNIK     ZAPISY

Oferta szkoleniowa

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kursy przygotowujące do uzyskania wszystkich świadectw operatorów urządzeń radiowych wydawanych przez polską administrację, tj.:

1. Świadectwo Ogólne Operatora (GMDSS) - GOC:
- czas trwania kursu: 2 tygodnie
- zakończenie egzaminem państwowym

2. Świadectwo Ograniczone Operatora (GMDSS) - ROC:
- czas trwania kursu: 4 dni lub wybrane zajęcia na kursie GOC
- zakończenie egzaminem państwowym

3. Świadectwo Operatora Stacji Nadbrzeżnej (GMDSS) - CSOC:
- czas trwania kursu: 2 tygodnie
- zakończenie egzaminem państwowym

4. Świadectwo Operatora Radiotelefonisty w Służbie
Radiokomunikacyjnej Śródlądowej - IWC:
- czas trwania kursu: 1-2 dni (możliwe weekendowo)
- zakończenie egzaminem państwowym

... oraz oferta poniżej:

Refreshment GMDSS

Oferujemy także krótkie kursy dla odnowienia posiadanych certyfikatów GOC/ROC. Są to 8 godzinne kursy na symulatorze GMDSS w zakresie obsługi operatorskiej i procedur. Odbywają się w weekendy przed terminami poniedziałkowych egzaminów UKE.

Koszt: 450 zł (płatne na miejscu)

Polecane !

Kursy LRC, SRC i VHF, czyli kursy na operatorów radiowych dotyczące mniejszych jednostek (jednostek niekonwencyjnych non-SOLAS):

Szkolenia SRC/VHF odbywają się w systemie 1 lub 2 dniowym (zajęcia możliwe również w weekendy, wieczorowo w dni robocze, uczestnictwo indywidualne oraz dla grup zorganizowanych - dostosowujemy się do naszych kursantów) i przygotowuje do poniedziałkowego terminu egzaminu UKE.
Zainteresowany? Nie zwlekaj i sprawdź najbliższy rozkład!

Zainteresowanym oferujemy również możliwość odbycia 3 dniowego szkolenia LRC. Organizacja zajęć taka, jak przy okazji kursu SRC/VHF lub na zasadzie udziału we wskazanych przez nas zajęciach na odbywającym się aktualnie, pełnym kursie GOC (w miarę wolnych miejsc).

Przypominamy o wymogu UKE, by osoby zamierzające podejść do egzaminu LRC, SRC, VHF lub IWC dokonywały indywidualnej rejestracji w systemie https://egzaminy.uke.gov.pl/pl najpóźniej dwa tygodnie przed wybranym terminem egzaminu.

TERMINARZ     CENNIK     ZAPISY


W/w szkolenia prowadzimy zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dn. 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198),

- Regulaminem Radiokomunikacyjnym
stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz.111 i 112),

- Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), zwaną "Konwencją STCW",

- Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319,z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1016) zwaną "Konwencja SOLAS", a także

- w oparciu o odpowiednie kursy modelowe IMO (Model course 1.25 - GENERAL OPERATOR'S CERTIFICATE FOR GMDSS, Model course 1.26 - RESTRICTED OPERATOR'S CERTIFICATE FOR GMDSS).

mouseover