OFERTA SZKOLENIOWA     TERMINARZ     ZAPISY

Rodzaje świadectw

RODZAJE ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH (GMDSS)

Jeżeli nie wiesz, jaki rodzaj świadectwa potrzebujesz, skontaktuj się z nami !!!


Świadectwo Ogólne Operatora (GMDSS) - GOC
(General Operator Certificate)

jest to świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach przybrzeżnych.

Świadectwo Ograniczone Operatora (GMDSS) - ROC
(Restricted Operator Certificate)

jest to świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich pływających na obszarze morza A1 (w zasięgu stacji brzegowych VHF).

Świadectwo Operatora Stacji Nadbrzeżnej (GMDSS) - CSOC
(Coast Station Operator's Certificate)

jest to świadectwo uprawniające do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych.

Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu - LRC
(Long Range Certificate)

jest to świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich nie podlegających przepisom konwencji SOLAS (np. jachty, kutry, łodzie motorowe) pływających na wszystkich obszarach morskich - dla jednostek wyposażonych w radiotelefon i przystawkę DSC VHF oraz radiotelefon i przystawkę DSC MF/HF.

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu - SRC
(Short Range Certificate)

jest to świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich nie podlegających przepisom konwencji SOLAS (np. jachty, kutry, łodzie motorowe), pływających na obszarze morza A1 (w zasięgu stacji brzegowych VHF) - dla jednostek wyposażonych w radiotelefon i przystawkę DSC VHF.

Świadectwo Operatora Radiotelefonisty VHF
(VHF Radiotelephone Operator's Certificate)

uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych, pracujących w zakresie morskim VHF (np. jeżeli jednostka wyposażona jest jedynie w radiotelefon VHF).

Świadectwo Operatora Radiotelefonisty w Służbie Śródlądowej
- IWC
(Certificate in Inland Waterways Service)

jest to świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz DSC w służbie śródlądowej, pracujących w tzw. zakresach morskich VHF i UHF.

mouseover