Centrum Szkoleniowo-Treningowe, Studium GMDSS


Pracownicy:

Kierownik: dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński, prof. UMG

Obsługa: mgr inż. Karol Olszewski


Cele działalności Studium GMDSS

Głównym celem działalności Studium GMDSS jest prowadzenie szkoleń w zakresie wymaganym na świadectwa operatorów urządzeń radiowych, zgodnym z przepisami międzynarodowymi i krajowymi w tym zakresie. Naszym założeniem jest prowadzenie szkoleń tak, aby każdy uczestnik kursu w sposób bezproblemowy i bezstresowo zdał egzamin na odpowiednie świadectwo operatora przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wykorzystując duże doświadczenie praktyczne naszej kadry dydaktycznej, dodatkowym celem prowadzonych przez nas kursów jest właściwe przygotowanie praktyczne przyszłych operatorów urządzeń radiowych na jednostkach pływających.

OFERTA SZKOLENIOWA

mouseover