Literatura


Dla osób chcących ugruntować/poszerzyć wiedzę zdobytą na kursach z zakresu GMDSS, polecamy następującą literaturę:

1. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - Konwencja SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). Tekst jednolity, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2014

2. Radio Regulations, International Telecommunication Union (ITU), Geneva, 2016

3. GMDSS HANDBOOK, IMO Publication

4. IMO NAVTEX Manual, IMO Publication

5. IMO International SafetyNET Manual, IMO Publication

6. Nowoczesne systemy GMDSS. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2015. Autor: J. Czajkowski

7. Regulaminy stosowane w morskiej służbie ruchomej. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2016. Autor: K. Korcz

8. Podręcznik operatora radiotelefonisty VHF i operatora w służbie śródlądowej. Wydawnictwo "Skryba" Sp. z o.o., Gdańsk 2008. Autorzy: J. Czajkowski, K. Korcz

9. GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu. Wydawnictwo "Skryba" Sp. z o.o., Gdańsk 2006. Autorzy: J. Czajkowski, K. Korcz

10. System GMDSS regulaminy, procedury i obsługa. Wydawnictwo "Skryba" Sp. z o.o. , Gdańsk 2002. Autorzy: J. Czajkowski, P. Bojarski, R. Bober, P. Jatkiewicz, J. Hreczycho, F. Kaszuba, K. Korcz

11. Podręcznik operatorów systemu GMDSS. PWP "Skryba" Sp. z o.o., Gdańsk 1998. Autorzy: J. Czajkowski, P. Bojarski, R. Bober, I. Czarnowski, M. Dąbrowicz, J. Greczycho, K. Korcz

12. Dziesięciolecie systemu GMDSS w świetle obrad Podkomitetu IMO - COMSAR. Elektronika, nr 5, 2009. Autorzy: J. Czajkowski, K. Korcz

13. Światowy system ostrzeżeń nawigacyjnych WWNWS. Przegląd telekomunikacyjny. Nr 1/2009. Autor: Korcz K.

14. Tendencje rozwojowe systemu GMDSS. Przegląd telekomunikacyjny. Nr 1/2009. Autor: Czajkowski J.

15. Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2007 i ustalenia końcowe w odniesieniu do radiokomunikacji morskiej. Elektronika, nr 5, 2008. Autorzy: J. Czajkowski, K. Korcz

16. Rozwój systemu transmisji morskich informacji bezpieczeństwa w GMDSS. Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania. Nr 10/2008. Autor: Czajkowski J.

17. System radiotelegrafii automatycznej i możliwości jego zastąpienia w GMDSS. Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania. Nr 5/2007. Autor: Czajkowski J.

18. Tsunami a światowy morski system łączności alarmowej i bezpieczeństwa - GMDSS. Przegląd telekomunikacyjny. Nr 5/2005. Autor: Czajkowski J.

19. Obrady Podkomitetu COMSAR Międzynarodowej Organizacji Morskiej. BIULETYN Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Nr 3(6), Warszawa, 2003. Autorzy: J. Czajkowski, K. Korcz

20. The Problem of Generating False Alert Signals with Help of Digital Selective Calling-DSC in the GMDSS System. International Wrocław Symposium on Electromagnetic Compatybility - EMC, Wrocław, 2000. Autorzy: J. Czajkowski, K. Korcz

mouseover