Kontakt


Nasz adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Nawigacyjny
Centrum Szkoleniowo-Treningowe
Studium GMDSS

Al. Jana Pawa II 3
81-345 Gdynia
(wejście od strony Pływalni)

+48 58 5586-169 - pok. N-135 (Sekretariat)
+48 58 5586-102 - pok. N-113 (Kierownik)

cst.gmdss@wn.umg.edu.pl

Nr rachunku do płatności:

mBank 22 1140 1153 0000 2235 4300 1013

• tytuł wpłaty: imię i nazwisko, rodzaj szkolenia, termin szkolenia

• prosimy o przesyłanie potwierdzeń wpłaty w pliku pdf pod wskazany adres mailowymouseover