Kontakt


Nasz adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Nawigacyjny
Centrum Szkoleniowo-Treningowe
Studium GMDSS

Al. Jana Pawa II 3
81-345 Gdynia
(wejście od strony Pływalni)

+48 58 5586-169 - pok. 134 (Sekretariat)
+48 58 5586-130
+48 58 5586-102 - pok. 113 (Kierownik)

cst.gmdss@wn.umg.edu.pl

Konto:

mBank 55 1140 1153 0000 2235 4300 1001mouseover