Kontakt


Nasz adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Nawigacyjny
Centrum Szkoleniowo-Treningowe
Studium GMDSS
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

Wejście gł. do budynku Pływalni przy WN, I piętro, pokój N-135

+48 58 5586 169 - Sekretariat

cst.gmdss@wn.umg.edu.pl

Dane do płatności:

Nr rachunku mBank 22 1140 1153 0000 2235 4300 1013

• odbiorca: Centrum Szkoleniowo-Treningowe UMG

• tytuł wpłaty: imię i nazwisko, rodzaj szkolenia, termin szkolenia

• prosimy o przesyłanie potwierdzeń wpłaty w pliku pdf pod wskazany adres mailowymouseover