Kadra


Kadrę dydaktyczną Studium GMDSS stanowią wysoko kwalifikowani specjaliści i egzaminatorzy z zakresu radiokomunikacji morskiej, legitymujący się zarówno dorobkiem naukowym, doświadczeniem dydaktycznym, jak i długoletnią praktyką morską.


dr hab. inż. Jerzy Czajkowski,
prof. UMG w WN KES,
radioelektronik II klasy

dr inż. Karol Korcz,
przewodniczący polskiej sekcji COMSAR,
adiunkt w WE KTM,
radioelektronik II klasy

dr hab. inż. Tadeusz Stupak,
adiunkt w WN KN,
oficer wachtowy,
operator GOC

dr inż. Dorota Rabczuk,
asystent w WE KTM,
radioelektronik II klasy

dr inż. Piotr Bojarski,
radioelektronik II klasy,
operator GOC

mgr inż. Łukasz Lewczuk,
oficer wachtowy,
operator GOC

inż. Janusz Sitek,
reprezentant firm elektroniki morskiej,
operator GOC

mgr Maciej Denc,
lektor Studium Języków Obcych UMG

mouseover