Baza dydaktyczna studium GMDSSBaza szkoleniowa Studium GMDSS, oprócz sal wykładowych, składa się z dwóch laboratoriów:


Symulatora TRANSAS serii 4000, oraz

Laboratorium Urządzeń Rzeczywistych


mouseover